Management početných vrhů a porodů

VYSOKÝ POČET SELAT V KAŽDÉM VRHU A JEJICH ÚSPĚŠNÝ ODCHOV

Nejdůležitější parametry pro producenta prasat jsou počet odstavených / prasnic / rok a jejich hmotnost po odstavení. Díky vylepšené genetice je dnes možné najít produkční systémy, které dodávají více než 35 odstavených prasnic / prasnici / rok. Strategie ke zvýšení produktivity prasnic musí zohledňovat řízení odchovu selat, krmení a zdraví prasat i prasnic.

Prasata po narození mají omezené energetické rezervy a prakticky žádnou aktivní imunitu.

Je obecně známo, že selata se rodí fyziologicky nezralá. Jejich energetické rezervy jsou omezené. Obsahují pouze 1 – 2% tuku, jehož hlavní částí jsou podkožní nebo strukturální orgány chránící tuk, klouby a kůže. Selat jsou tedy závislá na glukóze glykogenových depozit v játrech jako hlavní zdroj energie. Tento přívod energie splňuje jejich požadavky pouze v prvních několika hodinách. Sele potřebuje teplotu kolem 38oC první týde po narození pro udržení tepelné rovnováhy. Pro tento účel dobře slouží obalení selat po narození v DELTASECu, který také prokrví pokožku selete a zabrání vniku patogenů.

Kromě toho selata nemohou počítat s mateřskými protilátkami. Na rozdíl od lidí není placenta prasnice postavena tak, aby umožňovala přenos těchto ochranných buněk. Při narození je tedy množství ochranných buněk ve střevu selete, hlavním místě patogenní kontaminace, prakticky nulové. Novorozená selata, která se rodí bez imunitní ochrany, spoléhají na včasné zásobování protilátkami z mateřského kolostra. Během prvních 24 až 36 hodin po narození jsou protilátky absorbovány ve střevě a přecházejí přímo do krevního řečiště. Střevní bariéra se poté uzavře. Důležité je, že obsah protilátek v kolostra klesá každou hodinu po narození.PROFIMILK IMUNO slouží jako doplňkový zdroj kolostra, protilátek z vajec prasečími patogeny imunizovaných nosnic a k rehydrataci selat ohrožených sníženým příjmem od matky. GLOBIGEN PIG DOSER zajišťuje při perorální aplikaci pasivní imunizaci střeva selat a ochranu proti patogenům (+ zdroj energie a vitaminů a probiotik)

Příjem kolostra je klíčové pro přežití selat. Kolostrum je zdrojem nejen pasivní imunizace organismu selete, ale i důležitým zdrojem energie

% KOLOSTRUM MLÉKO GreenTonic
Proteiny 13,10 5,50 13,93
Tuk 5,10 8,10 0,97
Popel 1,40 0,80 1,70
Imunoglobuliny 0,13 0,01 0,51

Prevence – nejlepší způsob ochrany potomstva!

Vzhledem k této obtížné situaci v raných stádiích života je zřejmé, že porodní jednotka by měla být pro mladé zvířata co nejpohodlnější:

    Mělo by být teplé, protože nízké teploty přispívají k hypoglykémii. Hledání tělesného tepla u prasnice navíc zvyšuje riziko zalehnutí, jedné z hlavních příčin ztrát prasat. Problémem zde je, že prasnice a novorozená prasata mají různé požadavky na teplotu. Dobrým řešením je tepelná lampa instalovaná speciálně pro selata.

    Měl by být čistý a patogenní tlak by měl být co nejnižší. Vzhledem ke špatnému stavu imunity jsou mladí prasata náchylná k patogenům způsobujícím průjem, jako jsou E. coli a Clostridium perfringens, během prvních dnů jejich života. Za účelem splnění hygienických požadavků je prvním krokem pečlivé čištění a dezinfekce porodnické jednotky před umístěním prasnic / prasniček.

Klíčový pro novorozená selata je rychlá hydratace organismu a nastartování příjmu krmiva. GREEN TONIC je hypertonický roztok k napojení selat , dodává aminokyseliny a zabraňuje průjmu pomocí organických kyselin a polyfenolů z mořských řas. V kombinaci s PROFIWEAN PLASMA  je zdrojem pasivní imunizace organismu selete

Prasnice – první zdroj kontaminace

Čištění a desinfekce porodny i prasnic / prasniček před jejich umístěním je užitečné. Producenti však musí pochopit, že prasnice skrz její výkaly nepřetržitě vylučuje patogeny a že s nimi přicházejí do styku její selata. Ve skutečnosti jsou výkaly prvním zdrojem kontaminace pro nově narozená prasata.

Existuje několik metod pro snížení patogenů ve střevě prasnice. Krmení přírodních látek, jako jsou probiotika nebo fytomolekuly (ACTIVO DRY/LIQUID), za účelem zlepšení zdraví střev je jednou z možností: prospěšné mikroby, jako jsou laktobacily nebo bifidobakterie, soutěží s patogeny, jako je E. coli nebo klostridie, o živiny a brání jejich šíření . Na druhé straně se zjistilo, že fytomolekuly, jako je karvacrol a cinnamaldehyd, mají antimikrobiální vlastnosti.

K přenosu nejčastějšího patogenu Streptococcus suis dochází rovněž z prostředí a matky a způsobuje značné ztráty formou úhynu či léčení selat. Ekonomické řešení bez použití antibiotik přináší Profi Health management program (CEREBRA S, NOVION SL)

K významným ztrátám selat u hyperprolifických linií prasnic dochází již v průběhu porodního procesu. Porody početných selat jsou protrahované, vyžadují namáhavou asistenci i v nočních hodinách, selata se rodí nevyrovnaná v různé fázi vývoje (i nevyvinutá).

FIBROACTIVE PROFI je doplněk pro prasnice kolem porodu, zajišťuje přechod mezi KPB a KPK, je laxativní, s dvoustupňový zdrojem energie. Obsah organických zdrojů vápníku snižuje tonus dělohy a tím výrazně zkracuje porodní proces a snižuje  ztráty selat udušením.

Při podávání REPRO ENERGY od cca 85. dne březosti lze zlepšit životaschopnost selat a jejich porodní váhu.